B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

 
  ปัญหาการสอบภาษาอังกฤษ  
      เท่าที่ประสบพบ เ็ห็นปัญหาเกี่ยวภาษาอังกฤษ ก็คือ ส่วนใหญ่จะสอนให้จำคำศัพท์แบบผสมอักษรเข้าด้วยกัน เช่น (a+u+t+h+o+r) (w+i+s+h) (e+x+p+r+e+s+s) ฯลฯ ที่เหมือนการจำเบอร์โทรศัพท์ว่า เบอร์ 02-8965442 ของแอน เบอร์ 01-7894235 นี้ิเป็นของปลา เบอร์โน้นเป็นของส้ม หรือไม่ก็สอนว่า ให้จำว่า " ฟิช=ปลา, แบ็ค=ถอยหลัง, เกิล=เด็กผู้หญิง, บอย=เด็กผู้ชาย " ฯลฯ แต่พอถึงเวลาสอบ ภาษาอังกฤษ ก็ให้กระดาษมาชุดหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้ เพราะอ่านไม่ออกบ้าง หรือไม่ก็จำคำคัพท์ แบบจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไม่มากพอ
   ตัวอย่างเช่น ข้อสอบต่อไปนี้
    BUILDING VOCABULARY;
    STUDY SKILLS
A.Write   p   on the lines before the people . Write  st  before the fields of study . Write   pl  before the place .

 
1._____immigrant 7._____engineering 13._____university
2._____business 8._____campus 14._____management
3._____library 9._____refugee 15._____state
4._____cafeteria 10._____country 16._____nonresident
5._____citizen 11._____instructor 17._____tennis court
6._____Texas 12._____counselor 18._____Canada

   แบบแรกจำคำคัพท์ เหมือนการจำเบอร์โทรศัีพท์ จะเห็นข้อสอบเป็นแบบนี้ 
001.25001   p   25014 250 58963 25367 365459 . 25001   st   25014 250 58963 25367 365 87459621. 25001   pl   25014 250 58963 25367 695211


1._____2511656 7._____584145 13._____5214
2._____251 8._____c2541  
3._____45155    

  ถ้าจำได้มากก็ตอบได้มาก .

   แบบที่่สอง จะตอบได้ต่อเมื่อมีคนอื่นอ่านข้อสอบให้ฟัง 
เอ .ไรท   พี   ออน เดอะ ไรนส บีโฟร์ เดอะ พีเพิล .ไรท  เอสที   บีโฟร์ เดอะฟิลดสฺ ออฟ สะทัดดี้ . ไรท   พีแอล  บีโฟร์ เดอะ เพลส .

 
1._____อิมมิเกร็นทฺ 7._____เอ็นจิเนียร์ริง 13._____ยูนิเวอร์ซิที
2._____บิซสิเนส 8._____แคมพัส  
3._____ไลบรารี่    

    แบบที่สองถ้าำไม่มีคนอื่นอ่านให้ฟังก็ตอบไม่ได้เลย.
 


Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.