B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์บางแบบ ที่มีการออกเสียงแบบเฉพาะ ที่ไม่มีหลักการเทียบเคียง
-
I'm
( ไอม )
.ฉันเป็น
-
isn't
( อีส เซ็นทฺ
ไม่เป็น
-
we'll
(วีล)
เราจะ
-
he's
( ฮีส
เขาผู้ชายคือ
-
don't
( โด้น, ด้อน
ไม่
-
doesn't
( ดัซเซ็นทฺ
ไม่
-
they'll
( เด็ล
พวกเขาจะ
-
there's
( แดร์สฺ
มี
-
can't
( คานทฺ, แคนทฺ ) 
ไม่ได้
-
we're
( เวียร์- เออะั
เราเป็น
-
weren't
( เวิร์นทฺ
ไม่เป็น
-
didn't
( ดิด เดิ้นท์
ไม่ได้
-
wasn't
( วอส เซ็นทฺ
ไม่เป็น
-
Mr.
( มีสเตอะ
นาย, ท่าน
-
Mrs.
( มีสสีซ
นาง, นายผู้หญิง
-
we'd
( วีด
เราจะ, เราได้
-
shouldn't
( ซูด เดิ้นทฺ
ไม่สมควร
-
mustn't
( มัส เซ็นทฺ
ไม่จำเป็น
-
thank you
( แทง กิว

ขอบคุณ

-
where's
( แวร์ซฺ

อยู่ที่ไหน

 

top

 


Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.