B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

 
X
ตรงกับ
ส, คซ, ก
ตัวอย่าง
xenophobe
( เนโนะโฟบ )
คนเกลียดกกลัวชาวต่างประเทศ
xenon
( สีน็อท ) 
ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเป็นก๊าซจำพวกที่ ไม่ประกอบกับธาตุอื่น
extradite
( เอ็คซ-ทระไดท ) 
ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ขอให้ส่งข้ามแดน
exact
( เอ็คท ) 
แน่นอน, ตรงกับความจริงโดยแท้, ถูกต้องโดยแท้
exalt
( เอ็กสอลท ) 
ยก, ยกยอ, ทำให้สูง, ทำให้ปิติ
extreme
( เอ็คคซ-ทรีม ) 
สุด , ปลาย, ปลายสุด, สุดท้าย, หนักที่สุด, รุนแรง,ผิดธรรมดาอย่างที่สุด
exemplar
( เอ็กสามเพลอะ ) 
อุทาหรณ์, แบบอย่าง, เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง
exit
( เอก-สิท ) 
ออกไปจากเวที, ทางออก
 

 

Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.