B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

U .. ตรงกับสระ... อิว, อูนอกจากนี้ยังมีการผสมด้วยสระ 2 ตัว และพยัญชนะบางตัว และมีการออกเสี่ยงเป็น สระอื่นอีกด้วย
U
ตรงกับสระ
อิว, อั, อู , ยู ,เสียงพยัญชนะ (ว)
UA
ตรงกับสระ
อัว, อาว, แอ, วอ, เว, (อิว-เอ), ยว-, เอือ , (อู-ออ)
UAR
ตรงกับสระ
UE
ตรงกับสระ
อู ,อิว, เ, (อุ เอ), เว, อึ, (*)ไม่ออกเสียง
UR
ตรงกับสระ
เ-อร์
URE
ตรงกับสระ
ยูร, อัว, เออร์
UI
ตรงกับสระ
อู ,อิ, ไ, (อิว-อิ)
UY
ตรงกับสระ
-UNCT-
ตรงกับสระ
อัง-ท, อัง-ช
-U-E
ตรงกับสระ
อู
 

U
ตรงกับสระ
อิว, อั , อู, -ยู ,เสียงพยัญชนะ (ว)
ตัวอย่าง
simulator
( สิมิวเลเทอ)
ตัวจำลอง
sun
(สัน )
สุริยะ, พระอาทิตย์, ตะวัน ,แสงแดด, ผึ่งแดด
Zululand
( ซูลูแลนด ) 
ดินแดนสู-ลู ในแอฟริกาใต้
mutually
(มยูชวลลิ ) 
ทั้งสองฝ่าย
language
( แลง-วิจ )
ภาษา, ถ้อยคำ, การใช้ถ้อยคำ
quake
( เคค )
ไหว, สั่น
     
   

top

 

UA
ตรงกับสระ
อัว, อาว, ว, แ*, วอ*, เว*, (อิว-เอ), ยว- ,, (เอือ* คำเฉพาะ)
ตัวอย่าง
Hua - Hin
( หัวหิน )
 
guano
( กาวโน )
ขี้ค้างคาว,ปลาเน่า
Luang Prabang
( หลงพระบาง ) 
หลวงพระบาง
mutually
(มยูชลลิ ) 
ทั้งสองฝ่าย
*suave
( ซ-วอฝ )
(กิริยา, คำพูด, สุรา)อ่อนโยน, ละมุนละไม, กลมกล่อม, ดับพิษ, เย็น
*suasion
( ซ-เว-ฉัน )
การปลอบโยน, ประเล้าประโลม
january
(แจน-ยัวริ )
มกราคม
guaranty
( ก-แร็นทิ )
คำรับรอง, เครื่องรับประกัน, ของที่ให้เป็นประกัน, ให้ประกัน, รับรอง
punctuation
(พัง ชัว-เอชัน )
เครื่องหมายวรรคตอน
manual
(แมน-ยวล )
หนังสือคู่มือ, คู่มือ, ซึ่งใช้มือทำ
ruang
( เรือง )
เรื่องราว
punctual
( พังชู-ออล )
ตรงเวลา
 
   

top

 

UAR
ตรงกับสระ
ตัวอย่าง
guardedly
( ก-ดิดลิ )
ยาม, กองรักษาการณ์ ,ทหารรักษาพระองค์, ทหารมหาดเล็ก
 
   

top

 

UE
ตรงกับสระ
อู ,อิว, เ, (อุ ,อู -เอ), เว, อึ, (*) ไม่ออกเสียง
ตัวอย่าง
blue
( บลู )
สีฟ้า, สีน้ำเงิน, ฟ้า, เขียว, ฟกช้ำ
rescue
( เรสคิว )
ช่วยเหลือ, ช่วยชีวิต
guess
( ก็ซ )
เดา, คะเน, เดาถูก, ทาย, คิดว่า, เข้าใจว่า
Suez
( ซุ-เอส )
เมืองซุเอส อยู่ปลายทางทิศใต้ของคลองสุเอซ
duet
( ดยู-เอท )
เพลงที่สำหรับร้อง ประสานเสียงกันสองคน
suede
( ซเวด )
หนังกลับชนิดอ่อน, หนังลูกแกะ
* tongue
( ทัง )
ลิ้น, คารม, สำนวนภาษา, ชนชาติ(ซึ่งใช้ภาษาต่างกัน), ลิ้นของรองเท้า
* Hague
( เฮก )
กรุงเฮก
Buengkum
( บึงกุม )
เขต บึงกุ่ม
     
   

top

 

UR
ตรงกับสระ
เ-อ
 
ตัวอย่าง
 
return
( รีเทิน )
กลับ, วกกลับ, ย้อน, คืน, ส่งคืน, ใส่คืน, ปล่อยกลับคืน
     
   

top

 

URE
ตรงกับสระ
ยูร, อัว, เออร์
 
ตัวอย่าง
 
lure
( ลยูร )
.ล่อ, เครื่องล่อ, นกต่อ
sure
( ชัวร์ )
วางใจ, แน่ใจ, มั่นใจ, ไว้ใจได้, แน่นอน, เป็นแน่, แน่ๆ
furniture
( เฟอนิเชอร์ )
เครื่องตกแต่งบ้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง
     
   

top

 

UI
ตรงกับสระ
อู ,อิ, ไ, (อิว-อิ)
 
ตัวอย่าง
 
fruit
( ฟรูท )
ผลไม้, ผล, พืชผล , บุตร
guide
( ได )
มัคคุเทศก์, คนนำทาง, เครื่องนำทาง, บอกทาง, นำ, คำแนะนำ
build
( บิลท )
รูปร่าง, ร่าง, โครง ,. สร้างตึก, ก่อ, สะสม
tuition
( ทิว-อิชชัน )
การสอบ, การสอบพิเศษ, การสอนออกเวลา, ค่าสอน, ค่าอบรม, การพิทักษ์
     
   

top

 

UY
ตรงกับสระ
 
 
ตัวอย่าง
 
buy
( บ )
ซื้อ, ซื้อของ, สิ่งที่ควรซื้อ
     
   

top

 

-UNCT-
ตรงกับสระ
อัง-ท, อัง-ช
 
ตัวอย่าง
 
junction
( จัง-ชัน )
หัวต่อ, ถ้อยคำ, จุดที่ของสองสิ่ง มาบรรจบกัน, ชุมทาง
unctuous
( อัง-ชวซ )
เป็นน้ำมัน, เป็นมัน, ลื่นเหมือนสบู่, ประจบประแจง, สอพอ, กลม
conjunction
( ค็อนจัง-ชัน )
สันธาน
punctilio
( พังทีล-ลิโอ )
ระเบียบ, มารยาท
     
   

top

 

-U-E
ตรงกับสระ
อู   * สระมีพยัญชนะคั่น แล้วมี e ตามหลัง
 
ตัวอย่าง
 
rule
( รูล )
กฎ, หลัก, แบบ, ระเบียบ
nuke
( นูค )
อาวุธนิวเคลียร์, เรือใต้น้ำปรมาณู
 
   

top

 


Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.