B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

 

 
T
ตรงกับ
ท,ช,ต
TH
ตรงกับ
ธ, ด
-TCH
ตรงกับ
TR
ตรงกับ
ทร
TW
ตรงกับ
ท-ว, ท
TU-
ตรงกับ
ท, ช
TION
ตรงกับ
ชัน
TURE
ตรงกับ
เชอะ
TZ
ตรงกับ
ส, ซ
TIE
ตรงกับ
อั
     
 
 

 
T
ตรงกับ
ท,ช,ต
ตัวอย่าง
doctor
( ดอคเอะ หรือ ดอคเอะ )
ผู้ได้รับปริญญาเอก, แพทย์, ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง
optional
( ออพชัน เนิล )
มีทางเลือก, ให้เลือกได้, สิทธิเลือกซื้อ
table
( เเบิล )
ตาราง, บัญชี, โต๊ะ
spite
( ซไพ
เจตนาร้าย, แกล้ง, เรื่องโกรธเคือง
jocosity
( โจะคอซ-ซิทิ
ร่าเริง, ตลกคะนอง, ยั่วเย้า
     
   

top

 

 
TH
ตรงกับ
ด, ธ
ตัวอย่าง
thou
( เา )
แก, มึง, เอ็ง, เธอ ใช้ในภาษาอังกฤษโบราณ
ruthless
( รูเล็ซ) 
ปราศจากเมตตา, อำมหิต, รุนแรง
wether
( เวอะ )
แกะตัวผู้ที่ตอนแล้ว
that
( แด็ท )
นั่น, โน่น, นั้น, เช่นนั้น, จนกระทั้ง
     
   

top

 

 
-TCH
ตรงกับ
ตัวอย่าง
thatch
( แด็ซฺ )
หลังคาจากหรือ ฟาง หรือแฝก, มุงหลังคา
batch
( แบ็ )
ยก, ปีก, ถาด, หมู่, พวก
     
   

top

 

 
TR
ตรงกับ
ทร
ตัวอย่าง
treadle
( เทรดเดิล )
เครื่องถีบ, ที่ใช้หมุนจักรเย็บผ้า, ลูกเหยียบระหัด, คันถีบ
trusting
(ทรัซ-ทิง ) 
ไว้วางใจ, เชื่อใจ, ของฝาก, ความรับผิดชอบ
intruder
( อินทรูด-เดอะ )
เสือก, สะเออะ, ทะลึ่ง, ก้าวร้าว, เข้าไปโดยไม่ได้รับเชิญ
     
   

top

 

 
TW
ตรงกับ
ท-ว, ท
ตัวอย่าง
twaddle
( ท-วอดเดิล )
คำพูดเหลงไหล
tweet
( ท-วีท ) 
(นก) ร้อง, เสียงนกร้อง
twenty
( ท-นทิ )
จำนวนยี่สิบ, เลขยี่สิบ
twin
( ท-วิัน )
หนึ่งในสอง, ของสิ่งที่เป็นคู่กัน, ลูกฝาแฝด, ที่เป็นคู่กัน
twofold 
( ทูโฟลด )
ซ้ำ, ทวี, สองเท่า
two 
( ทู )
ู จำนวนสอง, เลขสอง, สองคน
twopence 
( ทัพเพ็นซ )
ราคาสองเพนซ์, จำนวนเงินสองเพนซ์
     
   

top

 

 
TU
ตรงกับ
ช,ท
ตัวอย่าง
mutually
( มยู-ชัวลิ )
ทั้งสองฝ่าย, ต่างคนต่างมี, ซึ่งกันและกัน
tuareg
( ทวา-เร็ก ) 
ิ แขกTuareg ท่องเที่ยวอยู่ในทะเลทราย สะฮารามัก
tuan
( ทวน )
คำเรียก นาย ในภาษามลายู, ต่วน
fortunately
( ฟอร์ชุ เนทลิ ) 
เคราะห์ดี
tumultuously
( ยูมูลวสลิ ) 
การเอะอะโวยวาย, ความกระอักกระอ่วน
     
   

top

 

 
TION
ตรงกับ
ชัน
ตัวอย่าง
instruction
( อินส-ทรัค-ชัน )
สอน, แนะนำ,ให้ความรู้, สั่ง, คำสั่ง
vacationist
( เวเคชัน-นิซท ) 
ผู้ว่างจากงาน, นักท่องเที่ยว
optional
( ออพชันเนิล ) 
สิทธิเลือกซื้อขาย หรือเรียกร้องให้กระทำ กิจการสิ่งอื่นตามสัญญา
     
   

top

 

 
TURE
ตรงกับ
เชอะ
ตัวอย่าง
future
( ฟิว-เซอะ )
หน้า, ภายหน้า, อนาคต, ต่อไป
nature
( เน- เชอะ
นิสัย, สันดาน, ใจ, ธรรมชาติ, โดยกำเนิด
mature
( มัท-เชอะ )
แก่, สุก, ทำให้สุก, รอบคอบ, ถึงกำหนด
     
   

top

 

 
TZ
ตรงกับ
ส, ซ
ตัวอย่าง
tzar
( า )
จักรพรรดิ แห่งรุสเซีย ก่อนกบฏ, เจ้าใหญ่, พ่อค้าใหญ่
tzetze
( เท-ซิ
แมลงเซทซิ มีแพร่หลายในแอฟริกาใต้
     
   

top

 

 
TIE
ตรงกับ
ชั,
ตัวอย่าง
patience
(เพชัน )
ความอดทน
     
   

top

 

Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.