B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

 
QU
ตรงกับ
คว **ต้องให้ร่วมกัน U เสมอ**
ตัวอย่าง
quorum
( ควอ-รัม )
องค์ประชุม
quarrel
( ควอ-เร็ล ) 
ทะเลาะ, วิวาท, ไม่ลงรอย, โทษ(โชคชะตา)
quire
( ไควเออะ ) 
หน่วยนับกระดาษ 1 ยก, ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น; กระดาษที่พับเรียงกัน, กระดาษที่นำมารวมกัน
     
 

 

Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.