B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

    O ตรงกับสระ อั, ออ, โ  นอกจากนี้ยังมีการผสมด้วยสระ 2 ตัว และพยัญชนะบางตัว และมีการออกเสี่ยง เป็นสระอื่นอีกด้วย
ตรงกับสระ
อั, โ, ออ ,เออ, อั, อู
ตรงกับสระ
โ ,(โ-อะ)
ตรงกับสระ
ออร์, โ
ตรงกับสระ
โ, อั, อี, อู ,เ-อ, (โ- เ-)
ตรงกับสระ
-อย
ตรงกับสระ
อู, เ-า, อั
ตรงกับสระ
อัวร์, โ-ร์, เ-าร์, -อร์, (เอา-เออะ)
ตรงกับสระ
อัฟ, -อฟ, อู ,เ-า,โ, *บางคำไม่ออกเสียง ght*
ตรงกับสระ
อู, อั
ตรงกับสระ
อัว,โ , (โอะ-ออ)
ตรงกับสระ
-อย
ตรงกับสระ
 ไอว์, เ-า, ออ
ตรงกับสระ
-อร์, เออ, เอาะ
ตรงกับสระ
ออ, โ-ร์
ตรงกับสระ
โ, อั, อู
ตรงกับสระ
โ-ลด
 

O
ตรงกับสระ
ออ, โ ,อั, เออ, อั, อู
ตัวอย่าง
introduce
( อีนทรดยูซ-)
นำเข้ามา, แนะนำ, แนะนำให้รู้จัก, แนะนำตัว
drop
(ดร็พ)
หยด, หยาด, หยอด
flagon
( แฟลก-กัน )
คนโทชนิดมีหู ,ขวดเหล้ารูปกลม
tenon
( เทน-เินิน )
คนโทชนิดมีหู ,ขวดเหล้ารูปกลม
*mother*
( มเทอะ )
แม่
*brothe*
( บรัทเทอะ )
พี่ชาย,
love
( ลฝว )
รัก,ความรัก, ชอบ, ใจชอบ, อยาก, คู่รัก, ยอดรัก
whose
( ฮส )
ใคร, คนไหน ,ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ซึ่ง, ที่
reason
( รี เสิน )
เหตุผล, สติสัมปชัญญะ, การใช้เหตุผล, ชี้แจงเหตุผล
     
   

top

 

OA
ตรงกับสระ
โ ,(โ-อะ)
ตัวอย่าง
float
( ฟลท )
ลอย,ล่องลอย
load
( รด )
เครื่องบรรทุก, น้ำหนักบรรทุก, ประจุ, ถ่วงตะกัว, ทุ่มเท, หอบ, น้ำหนักถ่วง
boa
( บ-อ )
งูชนิดใหญ่ ที่ฆ่าสัตว์ด้วยการรัด
   
   

top

 

OAR
ตรงกับสระ
ออร์ ,โ
ตัวอย่าง
hoar
( ฮอร์ )
หงอกขาว, เก่าแก่, ผมหงอก
blackboard
( แบลคบอร์ด )
กระดาษดำ
boarder
( โ์บเดอะ )
นักเรียนกินนอน, ผู้มาพักอาศัยโดยที่ต้องเสียค่าเงินให้
hoarsen
( โ์ฮช-เซน )
ทำให้แหบห้าว, (เสียง)แหบห้าวเข้า
     
   

top

 

OE
ตรงกับสระ
อั, โ , อู ,เ-อ, อี, (โ- เ-)
ตัวอย่าง
does
( ดัส )
ทำ, ปฏิบัติ ,ใช้ได้, พอแล้ว, ได้การ
John Doe
(จอน ด )
ชื่อบุคคลสมมุติที่ใช้ในตำรากฎหมาย
shoe 
( ชู )
รองเท้า ชนิดหุ้มส้นแต่ไม่หุ้มตาตุ่ม ,เกือกม้า,
foetus
(ฟี-ทัซ )
ลูกอ่อนในครรภ์
Goethe
( เกอ-เทะ )
กวีเยอรมัน ผู้แต่งเรื่อง Faust ๑๗๔๙-๑๘๓๒
poem
( พ-อ็ม )
โคลง, ฉันท์, กาพย์ กลอน ชิ้นหนึ่ง หรือบทหนึ่ง
loess
( ล-อ็ซ )
ดินเหลือง
     
   

top

 

OI
ตรงกับสระ
-อย
 
ตัวอย่าง
 
oil
( ออยล )
น้ำมัน, แช่น้ำมัน, ละลายเป็นน้ำมัน
boil
( บอยล )
เดือด, เดือดพลุ่ง, เดือดดาล, พล่าน, สรุปความ , หัวฝี ,สิว
voidness
( วอยด เน็ส )
ว่างเปล่า ,ที่ว่าง, ท้องฟ้า, ปราศจาก, ไร้ประโยชน์ ,โมฆะี ,ใช้ไม่ได้
     
   

top

 

OU
ตรงกับสระ
เ-า, อู ,อั, โ
 
ตัวอย่าง
 
you
( ยู )
แก, มึง ,เอ็ง ,เธอ, ฝ่าพระบาท
south
( ธ )
ทักษิณ, ทิศใต้, ทางใต้, ภาคใต้, ปักษ์ใต้
young
(ยัง )
หนุ่ม, สาว, เยาว์, อ่อน, เด็ก, ลูก ,อ่อนหัด, ใหม่
boulder
( บลเดอะ )
หินก้อนใหญ่ๆ ซึ่งตกมาจากภูเขา
     
   

top

 

OUR
ตรงกับสระ
อัวร์, โ-ร์, เ-าร์, -อร์, (เอา-เออะ)
 
ตัวอย่าง
 
your
( ยัวร์ )
ของท่าน, ของมึง, ของเอ็ง
four
( ร์ )
สี่, เลขสี่, ไพ่แต้มสี่, ไพ่แต้มเดียวกันสี่ใบ
hours
( าร์ส )
ชั่วโมง, ทุกชั่วโมง, ประจำชั่วโมง , เวลา , ยาม, คราว
pour
( อร์ )
ริน, เท, ราด, ปล่อย 2. ไหล, หลั่ง
our
( เอาเออะ )
ของเรา
     
   

top

 

-OUGH
ตรงกับสระ
อัฟ, -อฟ, อู ,เ-า,โ *บางคำไม่ออกเสียง gh*
 
ตัวอย่าง
 
enough
( อินัฟ )
พอต้องการ, พอ, พอเพียง, ถึงขนาด, แท้, ทีเดียว
through
( ธรู )
ตลอด, เดินตลอด, ตลอดรอดฝั่ง, ทะลุลอด, ผ่านเข้าไป,
plough
( พล )
ไถ่, เครื่องไถ่
though
(ธ )
แม้ว่า, มาตรว่า
cough
( ค็อฟ )
ไอ, กระแอม, สำราก
     
   

top

 

OO
ตรงกับสระ
อู , อั
 
ตัวอย่าง
 
cool
( คูล )
เย็น, เย็นตา, ลมเย็น, เย็นลง, สงบลง, เยือกเย็น
blood
( บลัด )
โลหิต, เลือด, ตกเลือด, เลือดออก, เอาเลือดออก
     
   

top

 

OOR
ตรงกับสระ
อัว, โ , (โะ-ออ)
 
ตัวอย่าง
 
poor
( พัว )
ยากจน, ขัดสน, ค่นแค้น, ความจน, ไม่สมบูรณ์, ไม่เพียงพอ
boor
( ด )
ประตู
coordinate
( ะออ-ดิเนท )
เท่ากัน, คู่กัน, ควบกัน, ประสาน
     
   

top

 

OY
ตรงกับสระ
-อย
 
ตัวอย่าง
 

boy

( บอย )
ลูกชาย, เด็ก, บ๋อย, พ่อหนุ่ม, เพื่อนยาก,

joy

( จอย )
ความปิติ, สิ่งที่ให้ความสุข, หน้ายินดี, ร่าเริ่ง

foy

( ฟอย )
งานเลี้ยง, ของขวัญอำลา, งานเลี้ยงส่ง
     
   

top

 

OW
ตรงกับสระ
เ-า, โ, ออ
 
ตัวอย่าง
 
snow
( ซน )
หิมะ, หิมะตก, ขว้างด้วยหิมะ,
how
( )
อย่างไร, ยังไง, อย่างไรบ้าง, โดยวิธีใด, วิธี, (มาก, ไกล, นาน, ใหญ่)
knowledge
( นล-เล็จ )
รู้, รู้ว่าต่างกัน, ทราบ, ความรู้ ,จำได้, รู้จัก, เคยพบปะ
     
   

top

 

OR
ตรงกับสระ
-อร์, เ-อ ,เอาะ
 
ตัวอย่าง
 
sort
( ซอร์ท )
ชนิด, เช่น ,คัดเลือก ,เข้าชุด, คบหา
work
( เวิค )
ทำงาน, งาน, การงาน, งานโยธา, ใช้งาน
correct
( าะเรคท )
ตรวจแ้ก้, ตรวจให้ถูกต้อง, ถูกต้อง, ว่ากล่าว, ลงโทษ
     
   

top

 

ORE
ตรงกับสระ
-อร์, โ
 
ตัวอย่าง
 
wore
( วอร์ )
สวม, เครื่องสวม เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า
store
( ซท )
กอง, ก่ายกอง, จำนวนมาก ,สะสม, เก็บ, บรรจุ ,พัสดุ, วัสดุ
     
   

top

 

-O-E
ตรงกับสระ
โ, อั, อู * สระมีพยัญชนะคั่น แล้วมี e ตามหลัง
 
ตัวอย่าง
 
rose
( ลส )
ขึ้น ,พระอาทิตย์ขึ้น, รุ่งแจ้ง, อุทัย, อรุณ, อรุณรุ่ง ,กุหลาบ ,นางงาม
     
   

top

 

-OLD
ตรงกับสระ
โ-ลด
 
ตัวอย่าง
 
old
( ลด )
แก่ ,เฒ่า, ชรา, เก่า, คร่ำ, อรุณรุ่ง ,นมนาน ,โบราณ, มีอายุ(เท่านั้น, เท่านี้)
bold
( ลด )
กล้า, อาจหาญ, ไม่เกรงขาม, ก๋ากั่น, หน้าด้าน, เด่น, ชัด, ถนัด
sold
( ลด )
ขาย, (สิ่นค้า)ขายออก ,นำเอามายกให้, แลก(ชีวิต), พูดจาชักชวนจนเห็นดี
hold
( ลด )
ถือ, กำ, จับ, ยึด, กัก, ขัง, เกาะ, มัด, รักษา, ทำใ้ห้ชะงัก, ครอบครอง, เ็ป็นเจ้าของ
     
   

top

 


Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.