B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

-LE
ตรงกับสระ
เอิล *เมื่ออยู่ท้ายคำ*
ตัวอย่าง
possible
( พอสสิ-เบิล ) 
อาจจะเป็นไปได้, พอจะเป็นไปได้, สามารถ
stable
( ซเท-เบิล
โรงม้า, คอกม้า, เอา (ม้า) เข้าคอก, (ม้า) เข้าคอก
bugle
( บิว-เกิล)
เขาวัวที่สำหรับเป่า, แตรเดี่ยว, เป่าเขาวัว, เป่าแตร
     
 
     
     
     

Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.