B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

    I ตรงกับสระ อิ , ไ  นอกจากนี้ยังมีการผสมด้วยสระ 2 ตัว และพยัญชนะบางตัว และมีการออกเสี่ยงเป็นสระอื่นอีกด้วย
I
ตรงกับสระ
(อิ หรือ อี), ไ
IA
ตรงกับสระ
เอีย, (ไ- แ) ,(อิ- เ)เมื่อมี eอยู่ท้าย , (ไ-ะ) , แ-ะ
IAL
ตรงกับสระ
เอิล  
IAR
ตรงกับสระ
เยอร์,
IE
ตรงกับสระ
ไอ, อี , เอะ, เอีย, (ไ-เอะ)
IEW
ตรงกับสระ
อิว
IEO
ตรงกับสระ
เอียว
IER
ตรงกับสระ
เอีย, เออะ
IGH
ตรงกับสระ
ไอ *ไม่ออกเสียง gh*
IGHT
ตรงกับสระ
ไอท
IOUS
ตรงกับสระ
เอียซ, อัซ , เออะ, เอิส 
-ISM
ตรงกับ
อิส-ซึม
- ION
ตรงกับสระ
อัน, เอียน ,-ยัน
IO
ตรงกับสระ
(ไอ- โ), (ไอ-ออ-), (อิ-ออ-), เยอะ, (อิโอ หรือ โ)
IR
ตรงกับสระ
เออ
IRE
ตรงกับสระ
 ไอร์, (ไ-เออะ)
IU
ตรงกับสระ
เอีย
- I-E
ตรงกับสระ
- TIE-
ตรงกับสระ
ชั-
 

I
ตรงกับสระ
(อิ หรือ อี), ไ 
ตัวอย่าง
history
( ฮีซ-โทะริ )
n.ประวัติ, ประวัติศาสตร์, พงศาวดาร, เรื่องเก่าแก่, เรื่องราว
high
( ฮ )
สูง, ส่งให้สูง, เลิศ, ตำแหน่งอันเลิศลอย 2. รุนแรง, แก่กล้า
     
   

top

 

IA
ตรงกับสระ
เอีย, (ไ- แ), (ไ-ะ) ,(อิ- เ) ,เ-อะ, แ-ะ(แอ็-)
ตัวอย่าง
siam
( อ็นท )
ประเทศสยาม
giant
( อ็นท )
ยักษ์, ใหญ่โต, กำยำ
tiara
( อระ )
ผ้าโพกศีรษะ ที่ชาวเปอร์เซียใช้, กะบัง, มงกุฎของสันตะปาปา
Siamese
( ซอมีส )
คนไทย, ของไทย, ไทย, ภาษาไทย
appropriate
(แอ็พโพร-พริ-เอท )
ตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, บังคับซื้อ, ถือเอา
partially
(พาร์-แช็ล-ลิ )
้เป็นบ้างส่วน
 
   

top

 

-IAL
ตรงกับสระ
เอิล ,เอียล
ตัวอย่าง
initial
( อินิช เชิล )
เริ่มต้น, อักษรแรก
special
( ส เพ็ช-เชิล )
(สิ่งที่)เป็นพิเศษ, เฉพาะ
memorial
( มิโม-เรียล )
สองสาม, สองสามคน, สองสามสิ่ง, น้อย, น้อยคน, น้อยอัน, จำนวนน้อย
     
   

top

 

-IAR
ตรงกับสระ
เยอร์ ,
ตัวอย่าง
billiards
( บีล-เยิดร์ส )
เกมบิลเลียด
     
   

top

 

IE
ตรงกับสระ
ไอ, อี , เอะ, เอีย ,(ไ- เอะ)
ตัวอย่าง
lie
(ล )
1. นอน 2. หมอบ, เอกเขนก, พิง 3. วาง, ตั้งอยู่, จอดอยู่
field
(ฟีลด )
1. ทุ่ง 2. บริเวณที่มีแร่
friend 
( ฟเร็นด )
1. เพื่อน, มิตร, สหาย, พวกพ้อง, ผู้สนับสนุน 2. เครื่องช่วยเหลือ
orient
( โอเรียนท )
บูรพา, ประเทศทางทิศตะวันออก คือ ทวีปเอเซียและแอฟริกา
client
( คล-เอ็นท )
ลูกความ, คนไข้, ลูกค้า
scientist
( เอ็นทิสทฺ )
นักวิทยาศาสตร์
     
   

top

 

IEW
ตรงกับสระ
อิว
 
ตัวอย่าง
 
view
( วิว )
มองดู, วงจักษุ, สายตา ,ภาพ ,ความเห็น, ทิวทัศน์, ทรรศนะ
   

top

 

IEO
ตรงกับสระ
เอียว
 
ตัวอย่าง
 
ieo
( เอียว )
(Sae ieo ) แซ่เอี้ยว
     
   

top

 

IO
ตรงกับสระ
(ไอ- โ), (ไอ-ออ-), (อิ-ออ-), เออะ, (อิโอ หรือ โ)
 
ตัวอย่าง
 
ionize
( อ็อนไนส )
ี ทำให้เป็นละออง, เป็นละออง
kiosk
( คิ-ออซค )
ร้างเล็ก, ตู้โทรศัพท์, เรือนกลมกลางสนาม
Niobe
( บิ)
เทพธิดาไน-โอะบิ ในนิยายกรีกซึ่งร้อง ไห้โศกเคร้าถึงบุตร ไม่ว่าง เว้น, ผู้หญิงเจ้าทุกข์
biography
( ไัออก-ระฟิ )
ประวัติบุคคล, การเขียนหนังสือเล่าประวัติบุคคล
seniority
( ซิน เยอะริทีิ )
ความเป็นผู้มีอาวุโส
onion
( อัน เยิน )
หัวหอม, หัวหอมใหญ่, หัวหอมฝรั่ง.
ratio
( เร ชิโอ / เร โช )
อัตราส่วน, สัดส่วน, ความสัมพันธ์ระหว่างสองจำนวน.
     
   

top

 

-ISM
ตรงกับ
อิส-ซึม
ตัวอย่าง
Philistinism
( ฟิลลิซทินิส-ซึม )
ความป่าเถื่อน
schism
( ซิส-ซึม
การแตกแยก, การแตกความสามัคคี, การแตกร้าว, การแตกฉาน
Phism
( พิส-ซึม
แท่งแก้วปริซึม
     
   

top

 

-ION
ตรงกับสระ
-ยัน, เอียน ,อัน
 
ตัวอย่าง
 
billionaire
( บิลยั แน )
คนมีเงินพันล้าน, มหาเศรษฐี 
onion
( อัน-ยั )
 หัวหอม 
billion
( บิลเีลียน )
 หนึ่งพันล้าน 
union
( ยูเีนียน )
 การร่วมตัวกัน, สามัคคี, สหภาพ 
question
( เควสชัน )
 คำำถาม, ประโยคคำถาม, การสอบถาม 
     
   

top

 

-IOUS
ตรงกับสระ
อัซ, เอียซ, เออะ  
 
ตัวอย่าง
 
auspicious 
(ออซพีช-ชัซ)
1. n.ดุร้าย, ดุเดือด, รุนแรง
-ious 
(-เอียซ)
เต็มไปด้วย
ใช้เติมหลังคำทำให้เป็นคุณศัพท์ มักมีรูปเป็น -acious, -icious, -ocious, -itious, -atious, -otious, -arious, -orious เช่น cautious เต็มไปด้วยความระมัดระวัง คำเช่นนี้มักลงเสียงหนักที่พยางค์หน้า -เอียซ นามของคำที่ลงท้ายด้วย -ious มักลงท้ายด้วย -ity หรือ -ness
precious 
( เพร็ส - เชิส )
มีค่่า, ล้ำค่้า, เป็นที่รัก
     
   

top

 

-IGH
ตรงกับสระ
ไอ *ไม่ออกเสียง gh*
 
ตัวอย่าง
 
high 
(ฮ )
สูง, รุนแรง, จริงจัง
     
   

top

 

-IGHT
ตรงกับสระ
ไอท 
 
ตัวอย่าง
 
light 
(ไลท)
แสงตะวัน, ไฟ, ความสว่าง
     
   

top

 

IER
ตรงกับสระ
เอีย ,เออะ
 
ตัวอย่าง
 
fierceness

( เฟียซ -เน็ซ )

ดุร้าย, ดุเดือด, รุนแรง
tier

( เทีย )

ชั้น, หลั่ง, ทำเป็นชั้น, ทำเป็นหลั่น
sierra

( เซีย-ระ )

เทือกเขา, เทือกเขารูปฟันเลื่อย
pierrette

( เพีย -เรท )

ุตัวผู้หญิงที่เล่นคู่กับตัวตลก
glacier

( เกล เชอะ )

ุธารน้ำแข็ง
     
   

top

 

IR
ตรงกับสระ
เออะ
 
ตัวอย่าง
 
bird
( เบิด )
สัตว์จำพวกมีปีก, ลูกขนไก่ สำหรับเล่นแบดมินตัน, นก
hirsute
( เฮอ-ซูท )
มีขนรุงรัง
birthday
( เบิธเด )
วันเกิด, วันสมภพ, วันชาตะ,วาระคล้ายวันเกิน
first
( เฟิซท )
วันที่หนึ่ง, ที่หนึ่ง, ชั้นหนึ่ง, แรก, ต้น, ประการต้น
     
   

top

 

IRE
ตรงกับสระ
ไอร์ , (ไ- เออะ)
 
ตัวอย่าง
 

acquire

(แอ็คควร์- )
n.ได้มา, อยากได้, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ของที่ได้มา, ละโมบ, โลภ

sire

(เออะ )
บิดา, พ่อม้า, มีลูก, เป็นพ่อ

ireful

(ไอเออะฟุล )
โกรธ, แค้น
     
   

top

 

IU
ตรงกับสระ
เอีย
 
ตัวอย่าง
radium
( เร-เดียม )
ธาตุเรเดียม
     
   

top

 

-I-E
ตรงกับสระ
* สระมีพยัญชนะคั่น แล้วมี e ตามหลัง
 
ตัวอย่าง
 
time
(ทม )
เวลา
nineteenth
(นน-ทีนธ )
ที่สิบเก้า, วันที่สิบเก้า
vine
(วน )
ต้นองุ่น, ไม้เถา, เถาวัลย์
     
   

top

 


Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.