B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

 
H
ตรงกับ
ตัวอย่าง
harbour
( าเบอะ )
ท่าเรือหนีคลื่นลม, ที่จอดเรือ, รับเอาเข้าไว้
Homo sapiens
( โโม เซเพียนส ) 
มนุษย์
 

 

Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.