B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

 
ตัวอย่าง การอ่าน และสะกดคำ(สระ)
 
Example < 1.2 >

Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.