B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

E . ตรงกับสระ... เ, อิ, อีนอกจากนี้ยังมีการผสมด้วยสระ 2 ตัว และพยัญชนะบางตัว และมีการออกเสี่ยงเป็นสระอื่นอีกด้วย
 E
ตรงกับสระ
เ, เ-ะ, อิ, อี, เออะ , ออ * คำเฉพาะ
EA
ตรงกับสระ
เ , อี , เอีย
EAR
ตรงกับสระ
เออร์ , เอียร์ , แอร์ , าร์
EAU
ตรงกับสระ
อิว , โ
EE
ตรงกับสระ
อี
EER
ตรงกับสระ
เอียร์.
EI
ตรงกับสระ
เ , ไ , อี
EO
ตรงกับสระ
อี, (อิ -โอ), (อิ -ออ), (อิ -โอะ)
EOU
ตรงกับสระ
เอีย
EU
ตรงกับสระ
ยู
EUR
ตรงกับสระ
เออ  * คำเฉพาะ
EY
ตรงกับสระ
อี , เ 
EYE
ตรงกับสระ
อาย หรือ ไ
ER
ตรงกับสระ
เออะ
-ERI+(A,E,O,OU)
ตรงกับสระ
เอียเรีย-,( อี -เรีย), (เอีย-ริ) 
-EIR
ตรงกับสระ
แอร์  
ERE
ตรงกับสระ
เอียร์ , แอร์ , เออร์, (เทร็ซทฺ หรือ ทริซท ฺ* คำเฉพาะ)
EW
ตรงกับสระ
อีว , อู , อูว
-E-E
ตรงกับสระ
อิ
EYE
ตรงกับสระ
อาย หรือ ไ
ER
ตรงกับสระ
เออะ
-ERI+(A,E,O,OU)
ตรงกับสระ
เอียเรีย-,( อี -เรีย), (เอีย-ริ) 
-EIR
ตรงกับสระ
แอร์  
ERE
ตรงกับสระ
เอียร์ , แอร์ , เออร์, (เทร็ซทฺ หรือ ทริซท ฺ* คำเฉพาะ)
EW
ตรงกับสระ
อีว , อู , อูว
-E-E
ตรงกับสระ
อิ
     
 

E
ตรงกับสระ
เอ, เอะ,( อิ หรือ อี) , เออะ,
ตัวอย่าง
the
(อะ )
adj. adv. . ที่พูดถึงแล้ว, ที่รู้จักกันแล้ว, ที่รู้กันอยู่แล้ว, จำพวก,
2. ยิ่ง (ดี) 3. (อัน) ละ ออกเสียง ฑิ หน้าเสียงออ ใช้อย่าง that และ this แต่ไม่เจาะจงว่านั่นหรือน
theatre
( เธียตรอะ )
โรงละคร, โรงมหรสพ, โรงภาพยนตร์
pen
( พ็น ) 
n. vt.ปากกา, เขียน
select
(ซีเลคท )
n.การเลือก, คัดเลือก
entrepreneur
(ออนเทร็อเพร็อเนอ )
นักลงทุนทางการเงิน , ผู้บุกเบิกกิจการ หรือทำธุรกิจ
     
   

top

 

EA
ตรงกับสระ
เ , อี , เอีย
ตัวอย่าง
head
( ฮ็ด )
ศีรษะ, หัว, อาการปวดหัวี
eat
( อีท )
รับประทาน, กินอาหาร, กัด, บ่อน
idea
( ไอเดีย ) 
n.ความคิด, ความมุ่งหมาย, ความเห็น
   

top

 

EAR
ตรงกับสระ
เออร์ , เอียร์ , แอร์ , าร์
ตัวอย่าง
earth
( เออร์ธ )
n. vt. ธาตุดิน, ฝังดิน, โลก,
year 
( เยียร์ )
n. ปี, ขวบ, อายุ ,ศักราช
bear
( แบร์ )
n.หมี
heart
( ฮาร์ท )
n.หัวใจ, แก่น, ไส้, กลางใจ 2. น้ำใสใจจริง
   

top

 

EAU
ตรงกับสระ
อิว , โ
ตัวอย่าง
beautiful 
( บิวทิฟุล )
n.ความงาม, คนสวย, สวย, งาม,ทำให้งดงาม
beaux
(บส )
n.ชายที่แต่งตัวสำรวย, เจ้าชู้ 
   

top

 

EE
ตรงกับสระ
อี
 
ตัวอย่าง
 
week
(วีค )
n.เจ็ดวัน, อาทิตย์, สัปดาห์ 
   

top

 

EER
ตรงกับสระ
เอียร์
 
ตัวอย่าง
 
engineer
( เอนจิเนียร์ )
นายช่าง, วิศวกร, ทำหน้าที่เป็นนายช่าง
beer
( เบียร์ )
เบียร์
leer
( เลียร์ )
ชำเลือง,ค้อน
     
   

top

 

EI
ตรงกับสระ
เ , ไ , อี
 
ตัวอย่าง
 
eight
( อท )
จำนวนแปด, เลขแปด, แปด
either
(อ-เฑอะ )
แต่ละอันในจำนวนสอง หรือแต่ละ ชิ้น คนในจำนวนสอง, ทั้งสอง
either
( อี-เฑอะ )
ทั้งคู่, หนึ่งใดในระหว่างสอง, อย่างใดอย่างหนึ่ง, ก็เหมือนกัน 
     
   

top

 
 

EO
ตรงกับสระ
อี, (อี- ออ), (เ- โ), (อิ-โอะ)
 
ตัวอย่าง
 
people
( พี-เพิล )
ชาว, ชาติ, ประชาชน, พลเมือง, ราษฎร, พสกนิกร
neology
( นี-ออลโละจิสม์ )
ลัทธิใหม่, ถ้อยคำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามชอบใจ
Beowulf
(อะวุลฟ )
กษัตริย์กล้าหาญ ในเรื่องโคลงเก่าแก่ของอังกฤษ
geodetic
( จิ -โเดททิค )
เกี่ยวกับรูปร่าง และเนื้อที่ของโลก
     
   

top

 

EOU
ตรงกับสระ
เอีย
 
ตัวอย่าง
 
extraneous
( เอ็คซทเร-เนียซ )
ที่อยู่นอกวง, ที่ไม่พึงประสงค์, ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
courteously
( เคอะ เทียส ลิ )
อย่างอ่อนน้อม, อย่างสุภาพ
     
   

top

 

ER
ตรงกับสระ
เออะ
 
ตัวอย่าง
 
flower
( ฟเลา-เออะ )
n. vi.ดอกไม้, ออกดอก, มีดอก, ยอด,
    หัวกระเด็น, หัวกะทิ ,ความเปล่งปลั่ง (แห่งวัยหนุ่ม)
     
   

top

 

-ERI+(A,E,O,OU)
ตรงกับสระ
-เอียเรีัย- ,(อี -เรีย), (เอีย-รี)
 
ตัวอย่าง
 
materia
( แม็ทที-เรีย )
วัตถุ, สิ่งของ, ข้อเท็จจริง
series
( เซีย-รีส )
ลำดับ, อนุกรม, ชุด
material
( มะเทียเรียล )
วัถุต, ส่วนประกอบ,ปัจจัย ,ข้อความ
experience
( เอ็คซ เพียเรียนซ )
ผ่าน, ประสบการณ์, ความรู้ความชำนาญ
period
( เพียเรียด)
ระยะเวลา, สมัย, โลหิตประจำเดือนของสตรี
mysterious
(มีส เทียเรียส)
ลึกลับ, เป็นที่สงสัย
     
   

top

 

-EIR
ตรงกับสระ
แอร์
 
ตัวอย่าง
 
their
( ร์)
ของพวกเขา
     
   

top

 

ERE
ตรงกับสระ
เอียร์ , แอร์ , (เทร็ซทฺ หรือ ทริซทฺ * t+ere+st คำเฉพาะ)
 
ตัวอย่าง
 
here 
( เฮียร์ )
.นี้, ที่นี้, ตรงนี้, ณ ที่นี้
there
( ร์)
ที่นั่น, นั่น, ตรงนั้น, ตอนนั้น, ในข้อนั้น 2. นั่นปะไร, เอ้า
* interested
( อิน ทริซทฺ ทิด )
ซึ่งอยากรู้, ซึ่งเอาใจใส่, ซึ่งสนใจ
* interestingly
( อิน เทร็ซทฺ ทิงลิ )
น่าเอาใจใส่, น่าทึ่ง
     
   

top

 

EW
ตรงกับสระ
อิว, อู
 
ตัวอย่าง
 
few
( ฟิว )
สองสาม, สองสามคน, สองสามสิ่ง, น้อย
drew
( ดรู )
เคลื่อน, เคลื่อนตัว, คืบ ,ดึง, ลาก
crew
( ครู )
ขัน, ร้อง, เต้นแร้งเต้นกา, ยินดี, ปรีดา
     
   

top

 

EU
ตรงกับสระ
ยู
 
ตัวอย่าง
 
Europe
( ยู-โรพ ) 
ทวีปยุโรป
     
   

top

 

EUR
ตรงกับสระ
ยู
 
ตัวอย่าง
 
entrepreneur
(ออนเทร็อเพร็อเนอ )
นักลงทุนทางการเงิน , ผู้บุกเบิกกิจการ หรือทำธุรกิจ
     
   

top

 

EY
ตรงกับสระ
อี , เ, ไ
 
ตัวอย่าง
 
money
( มัน-นี )
n.เงินตรา ถ้าใช้เป็นพหูพจน์หมายถึงจำนวนเงิน, เงิน
they
ด )
พวกเขา, พวกมัน
geyser
กเซอะ )
น้ำพุร้อนที่พุ้งขี้น
     
   

top

 

EYE
ตรงกับสระ
อาย หรือ ไ
 
ตัวอย่าง
 
eye
( ไอ )
ตา, จักษุ, สายตา, ความสามารถมองเห็น, มองดู
     
   

top

 

-E-E
ตรงกับสระ
อี   * สระมีพยัญชนะคั่น แล้วมี e ตามหลัง
 
ตัวอย่าง
 
these
( ดีส )
เหล่านี้
 
   

top

 


Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.