B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

A . ตรงกับสระ.เ, แ, ะ, า, อ.  นอกจากนี้ยังมีการผสมด้วยสระ 2 ตัว และพยัญชนะบางตัว และมีการออกเสี่ยงเป็นสระอื่นอีกด้วย
ตรงกับสระ
เ, แ, ะ, า, อ,อั,(เออ , เอิ- , เอ็อ),
ตรงกับสระ
เ, แ ,อี, ไ
ตรงกับสระ
เ, ไ , เอีย
ตรงกับสระ
แอร์
ตรงกับสระ
า, เอาะ, ออ, โ, เออะ, เ
ตรงกับสระ
อ, า, เ-อะ
ตรงกับสระ
เ, ไ
ตรงกับสระ
.ออ, เ, า, อั, แอะ, เ-อะ , ฮึ
ตรงกับสระ
แอร์, อาร์
ตรงกับสระ
อร์
ตรงกับสระ
า, อะ  
ตรงกับสระ
อิจ, เ-็จ  
ตรงกับสระ
เ, อิ
ตรงกับสระ
เอิล
ตรงกับสระ
-อค
 

A
ตรงกับสระ
เ, แ, ะ, า, อ,อั ,(เออ , เอิ-, เอ็อ )
ตัวอย่าง
cab
( ค็บ )
n.รถรับจ้าง, ท้ายรถจักรส่วนที่มีประทุน,
fabled
( ฟ-เบลิด )
adj.ซึ่งมีอยู่ในนิทาน, โกหก
harass
( ฮ-แรซ- )
n.ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้ลำบากใจ, รบกวน
Mach
( มัค )
n.Mach number n.หน่วยมัค หน่วยวัดความเร็ว ของจรวดและเครื่องบิน
call
( คล )
n. vi. vt. 1. ร้อง, ร้องขอ, ร้องเรียก, เรียกว่า
merchant
( เมอ-เชินท )
n. adj.พ่อค้า, ผู้ที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเอาเงิน
catapult
( แิค้ทเท็อพัลท )
หนังสติ๊กรูปตัววี , ขว้างหรือยิงก้อนหิน , เครื่องยิงในสมัยโบราณ
relative
( เร้ล-เล็อทิฟ )
ญาติพี่น้อง , เครือญาติ , สัมพัทธ์กัน
     
   

top

 

AI
ตรงกับสระ
เ, ไ , เอีย
ตัวอย่าง
paint
( พนท- )
n. vi. vt. 1. สี สำหรับทาหรือเขียน, ทาสี
Thailand
( ท-แล็นด )
n.ประเทศไทย
Chaing Mai
( เชียหม่)  
   
   

top

 

AE
ตรงกับสระ
เ, แ ,อี, ไ
ตัวอย่าง
maelstrom
( มล-ซทร็อม)
n.น้ำวนที่ดูดเรือล่ม, ห้วงมหาภัย
aeroplane
( อะ-โระเพลน  )
n.เครื่องบิน
haemat
( มเม็ท )
ที่เกี่ยวกับเส้นเลือด
paean
( ีิแอ็น )
โคลงยอพระเกียรติ, เพลงสดุดี
maestro
( มสโทร )
ศาสตราจารย์ในทางดนตรี
     
   

top

 

AIR
ตรงกับสระ
.แอร์
 
ตัวอย่าง
 
chair
( ชร์ )
n. vt. 1. เก้าอี้ 2. เหล็กรองราง 3. แบกขึ้นไว้บนบ่า
dairy
( ด-ริ )
n.โรงรีดนม 
     
   

top

 

AO
ตรงกับสระ
เอา, -าว
 
ตัวอย่าง
 
Chao Praya
( จ้พระยา )
 
tao
( )
ลัทธิเต๋า
lao
( ลาว,)
ภาษาลาว, คนลาว, ประเทศลาว, ภาษาภาคเหนือของไทย
Lardphrao
( ลาดพร้าว)
ซอย. ลาดพร้าว , ถนน .ลาดพร้าว
     
   

top

 

AU
ตรงกับสระ
า, เออะ เอาะ, ออ, โ, เ
 
ตัวอย่าง
 
author
(ออ-เธอะ)
นักประพันธ์
aunt
(อานท)
n.ป้า, น้าผู้หญิง, อาผู้หญิง
restaurant
(เรซ-อะแร็นท)
n.ภัตตาคาร
epaulette
( เอพ-าะเล็ท )
อินทรธนู
raucous
( ร-คัส )
(เสียง)แหบห้าว,เข้มงวด, เสียงห้าว
maunder
( มน-เดอะ )
แสดงอาการอย่างใจไม่อยู่กับตัว, พูดเพ้อเจ้อ
mauve
( มฝว )
สีม่วงสด
Sauterne
( ซเทิน )
เมืองโซเทิน ในฝรั่งเศส
gauge
( กจ )
เกณฑ์, ขนาด, ขนาดลวด, ขนาดความหนาของแผ่นเหล็ก
     
   

top

 

AY
ตรงกับสระ
เ, ไ
 
ตัวอย่าง
 
fay
( ย์)
n.เทพธิดา
kayak
( ค-แอ็ค )
n.เรือบดไค-แอ็ค ของชาวเอสกิโม
    ทำด้วยหนังแมวน้ำ
     
   

top

 

AR
ตรงกับสระ
ออ, า, อั, (แอ = แอะ), เ-อะ
 
ตัวอย่าง
 
award
( อะวด- )
n. vt.ตัดสิน, คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ, ให้ (ปริญญา)
arc
( อค )
n.ส่วนโค้งของวงกลม, ประตูโค้ง, ประกายไฟฟ้า
arrow
.( อ-โร )
n.ลูกศร, ลูกธนู, เกาทัณฑ์
similar
( ซิมมิ เลอะ )
n.ทำนองเดียวกัน, อย่างด้วยกัน, เหมือนกัน
arrival
.( อะไรเวิล )
การมาถึง, ผู้ที่มาถึ่ง
lizard .( ลิซซึ่ค ) สัตว์เลื้อยคลานจำพวกLacertilia(Sauria) ได้แก่ จิ้งจก,ตุ๊กแก,จิ้งเหลน,กิ้งก่า,เหี้ย,แย้,หนังของสัตว์ดังกล่าว
     
   

top

 

AH
ตรงกับสระ
า, อะ
 
ตัวอย่าง
 
howdah
( เฮาด )
กูบบนหลังช้าง
ah
( อา )
โอย
Utah
( ยูท )
รัฐหนึ่งใน อเมริกา
cheetah
( ชี ต )
เสือชีตาร์
     
   

top

 

ARE
ตรงกับสระ
แอร์, อาร์
 
ตัวอย่าง
 
are  
( อาร์ ).
เป็น, อยู่, คืือ
careful  
( ค-ฟุล ).
วิตก, กังวล, ระมัดระวัง, เอาใจใส่,
barely  
( บ-ลิ ).
ไม่มีเครื่องห่อหุ้ม, เปลือยล่อนจ้อน, หวุดหวิด
tare  
( ท ).
น้ำหนักภาชนะ ที่บรรจุของซึ่งจะต้องหักออก
     
   

top

 

AW
ตรงกับสระ
อร์,ออ
 
ตัวอย่าง
 
drawn
( ดรน )
เคลื่อน, เคลื่อนตัว, คืบ
prawn
( พรน )
กุ้งนาง
trawl
( ทรล )
อวนขนาดใหญ่ จดพื้นทะเลใช้เรือลาก
     
   

top

 

- AGE
ตรงกับสระ
ิอิจ ,เ-็จ
 
ตัวอย่าง
 
package
( แพค'คิจ )
หีบ,ห่อ, มัด
average
( แอฟ เวอะริจ )
ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย
village
( วิล'ลิจ )
หมู่บ้าน, ชนชนบท
language
( แลงกว็ )
ภาษา, วิธีการสื่อสาร
management
( แมน-น็เม็นท )
การจัดการ, คณะผู้บริหาร
     
   

top

 

- A - E
ตรงกับสระ
เ, อิ
 
ตัวอย่าง
 
game
( กม )
1. เกม, แต้มนับตามจำนวนเกม, กีฬา, การเล่น
jade
( จด )
หยก
lade
( ลด )
บรรทุกของ
sate
( ซท )
ป้อยอ, ทำให้อิ่มจนแปล้
preface
( เพรฟ-ซ )
คำนำ, อารัมภบท, บทนำ, เริ่ม, แนะนำ
chocolate
( ชอ คลิท )
ช็อกโกเลต, สีน้ำตาลเข้ม
     
   

top

 

-AL
ตรงกับสระ
เอิล      *เมื่ออยู่ท้ายคำ*
 
ตัวอย่าง
 
total
( โท'เทิล )
จำนวนทั้งหมด, รวมทั้งหมด
     
   

top

 

- ALK
ตรงกับสระ
-อค
 
ตัวอย่าง
 
talk
( ทอค )
พูด, สนทาน
chalk
( ชอค )
ผงชอล์ก, ปูนขาว
walk
( วอค )
เดิน, ทางเดิน
     
   

top

 


Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.