B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

 
มีคำอังกฤษหลายคำ ที่ใช้อักษรพยัญชนะร่วนกัน ในการสะกดออกเสียง
ตัวอย่าง
satirist
( แซอริสท )
ฺผู้เหน็บแนม, ผู้เสียดสี, ผู้ถากถาง
tabernacle
( แทอนะเคิล )
ปะรำ, กระโจน, ศาลเจ้า, ห้องพระ, ที่พักอาศัยชั่วคราว
aperture
( แออะเชอะ )
ช่องหรือหน้าต่าง, ช่องรับแสง ในเล็นส์กล้องถ่ายรูป
pomelo
( พอะโล )
ส้มโอ
helical
( เฮล ลิเคิล )
เป็นเกลียว, เป็นขดลวด, เป็นลาน, เป็นวงก้นหอย
designate
( เด สิกเน็ท )
(ทูต)ที่ตั้งใหม่แต่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่ง, ตั้ง, ตั้งชื่อ, ระบุ
examine
( เอม มิน )
ตรวจ, พิจารณา, ไต่สวน, ซัก, สอบ, สอบไล่
family
( แฟ-มิลิ )
ครอบครัว, สกุล, พันธุ์, วงศ์วาน
deaden
( เด-เดิน )
ทำให้ชา, ทำให้อ่อนแอ, กลายเป็นตาย,
waders
( เว-เดิส )
รองเท้าสูงสำหรับลุยน้ำ
operate
( ออ-เอะเรท )
ทำ, ทำการ, การ, การงาน, ปฎิบัติการ, หมุน ,ก่อผล, ผล
louis
( ลู-อิซ )
้เหรียญลูอิดอ -เหรียญฝรังเศลราคา ๒๐ ฟรังก์
 

 

Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.