แบะ! พอจะเข้าใจเปล่า ข้อเสนอแนวคิด หน้าแรก สระ เอ สระ อี สระ ไอ สระ โอ สระ ยู สระ วาย สระ เอิล เมื่ออยู่ท้ายคำศัพท์
พยัญชนะ    B . C . D . F . G . H . J . K . L . M . N . P . Q . R . S . T . V . W . X . Y . Z

 
  การเทียบเคียง อักษรเสียงภาษาอังกฤษ กับกาษาไทย เพื่อการสะกด (อ่าน) คำศัพท์  
  การผสมพยัญชนะกับสระ ของภาษาอังกฤษให้เป็นคำๆ หนึ่ง ในขั้นต้นสำหรับผู้ริเริ่มเรียนใหม่ๆ อาจะต้องใช้เวลาสังเกต และจดจำให้มากเป็นพิเศษ สักหน่อย เพราะการผสมของสระ แต่ละตัวเข้ากับพยัญชนะด้วยกันนั้น มีวิธีในการอ่านของคำบางคำ ที่ค่อนข้าง จะยุ่งยาก และสับสนอยู่บ้าง และไม่ตายตัวเสมอไป
   บางคำอาจจะไม่มีหลักเกณฑ ์ในการอ่านเอาเสียเลย ก็ได้ เพราะเป็นคำที่บังคับไว้เฉพาะ และสระเกือบทุกตัว หรือใน 6 ตัว คือ A E I O U และ Y แต่ละตัว ออกเสียงเป็นสระได้มากกว่า 2 เสียงอีกด้วย ตัวอย่างเช่น
A
ตรงกับสระ
เ, แ, ะ, า, อ
E
ตรงกับสระ
เ, อิ, อี
I
ตรงกับสระ
อิ, อี, ไ
O
ตรงกับสระ
โ,-อ
U
ตรงกับสระ
อุ, อู, อั
Y
ตรงกับสระ
ไ, อิ, อี

   อักษรอังกฤษ มีทั้งหมดด้วยกัน 26 ตัว เป็นสระเสีย 5 ตัวคือ A, E, I, O, U และอีกตัวหนึ่งคือ Y ซึ่งเป็นได้ทั้งพยัญชนะ และตัวสระ ที่เหลืออีก 20 ตัวเป็นพยัญชนะ นอกจากนี้ยังนำอักษรมาผสมกันแล้ว ให้เป็นทั้งสระหรือพยัญชนะได้อีก เช่น AA, AIR, EE, NG, GHT, SH, CH เป็นต้น
   ทำไมจึงนำเสนอเรื่อง การเทียบเสียง อักษรอังกฤษ กับอักษรไทย เพื่อการสะกดคำนั้น เพราะว่าบางครั้งเราเองจำศัพท์ได้ รู้ความหมายของคำ หรือบางคนก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ แต่เมื่อเราต้องอ่านหนังสีอหรือข้อความ ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก็ไม่สามารถรู้ความหมายหรือเข้าใจมัน เพราะว่าเราอ่านไม่ออก เหมือนกันคนไทยที่ พูดภาษาไทยได้ หรือคนต่างประเทศที่พูดภาษาไทยได้ แต่อ่านภาษาไทยไม่ออก
   แนวความคิดนั้นเน้นการเทียบเสียงอักษรภาษาอังกฤษ กับภาษาไทย ที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้ว เพื่อไว้เป็นหลักในการอ่านออกเสียงเทียบเคียง เพราะอักษรมันออกเสียงของมันเองให้เราฟังไม่ได้ .ถ้าเราเองไม่สะกด อ่านออกเสียงเอง ตัวอย่างเช่น เราได้ยินคนอื่นพูดว่า "แคท" เรารู้ว่าแปลเป็นไทยว่า แมว แต่ถ้าเขียน แคท (CAT) เป็นอักษรละ และเราก็อ่านไม่ออกซะด้วย เราจะรู้ไมว่าคำที่เขียนนี้ หมายถึงอะไรละ .
   เหมือนเราเข้าห้องสอบภาษาอังกฤษ แล้วได้กระดาษข้อสอบมา ชุดหนึ่ง ต่อให้เราพูดอังกฤษได้ หรือต่อให้เรา เป็นเจ้าของภาษาด้วย แต่แค่เพียงอ่านไม่ออก สะกดไม่ได้ มันจะมีประโยชน์อะไร เพรา่ะกระดาษข้อสอบมันอ่านให้เราฟังไม่ได้ เราเองซิที่ต้องอ่านข้อสอบให้ได้เสียก่อน ถึงจะรู้ว่าจะต้องตอบ คำตอบ ข้อสอบนั้นๆว่าอะไร
   และส่วนใหญ่ โอกาสที่จะได้ทำการฝึกฝน การพูดหรือฟัง ภาษาอังกฤษ ก็มีน้อยมาก นอกเสียจากต้องไปเรียนพิเศษเพิ่ม จากที่โน้นบ้าง ที่นี้บาง หรือไม่ก็ต้องทำงานที่ต้องใช้ ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน เพราะในชีวิตประจำวันเราใช้ ภาษาไทย เป็นหลักในการสื่อสารระหว่างกันและกัน ต่างจากการอ่าน ที่เรามีหนังสือภาษาอังกฤษซักเล่ม เราก็สามารถฝึกฝนทำความเข้าใจได้ทุกเมื่อ ไม่ต้องรอไปเรียนพิเศษ หรือต้องไปอยู่เมืองนอก ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
    เท่าที่ประสบพบ เ็ห็นปัญหาเกี่ยวภาษาอังกฤษ ก็คือ ส่วนใหญ่สอนให้จำคำศัพท์ แบบผสมอักษรเข้าด้วยกัน เช่น (a+u+t+h+o+r) (w+i+s+h) (e+x+p+r+e+s+s) ฯลฯ เหมือนการจำเบอร์โทรศัพท์ว่า เบอร์ 02-8965442 ของแอน เบอร์ 01-7894235 นี้ิเป็นของปลา เบอร์โน้นเป็นของส้ม หรือไม่ก็สอนให้จำว่า " ฟิช=ปลา, แบ็ค=ถอยหลัง, เกิล=เด็กผู้หญิง, บอย=เด็กผู้ชาย " ฯลฯ แต่พอถึงเวลาสอบ ภาษาอังกฤษ ก็ให้กระดาษมาชุดหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้ เพราะอ่านไม่ออกบ้าง หรือไม่ก็จำคำศัพท์ แบบจำเบอร์โทรศัพท์ ได้ไม่มากพอ คลิกดูตัวอย่างข้อสอบตรงนี้
   หรือไม่คนที่ไปเรียนพิเศษ ที่เน้นการพูดตอบโต้กัน ด้วยภาษาอังกฤษ พอเรียนไปในครอส ที่สูงมากๆขึ้น ส่วนมากจะเิลิกเรียน เพราะยาก ที่ยากไม่ใช่เพราะต้ัอง พูดภาษาอังกฤษมาก แต่เพราะ ไม่สามารถที่เอาบทที่เรียนมาแล้ว และบทใำหม่ ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ มาอ่านทบทวนบทเรียน ก่อนไ้ด้เลย
    แต่ถ้าเราเห็นอักษรภาษาอังกฤษ ไม่ต่างจากการอ่าน (การสะกด) ภาษาไทย ที่เราคนไทยมี พื้นฐานและความสามารถในการอ่าน (สะกด)ได้ดีอยู่แล้ว เราก็สามารถที่จะอ่าน ออกเสียงคำีนั้นๆได้ เช่น answer ที่เราไม่รู้คำอ่านที่ถูกต้อง และที่แรกอาจจะอ่านว่า "แอนส-เวอะ แปลว่า คำตอบ, ผลลัพธ์" แล้วถายหลังไปค้นในดิสชันนารี เพื่อจะรู้ความหมายคำ อย่างแรกที่รู้ ว่าการอ่านที่ถูกต้อง ต้องอ่านว่า an-swer "อาน-เซอะ แปลว่า คำตอบ, ผลลัพธ์ " ก็ยังดีกว่าแค่เห็น คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นการร่วมตัวของอังษร ที่ไม่สามา่รถที่ สะกด อ่าน ออกเสียงเป็นคำไม่ได้ นอกเสียจากสะกดอ่านออกเสียง ได้แี่ค่ "เอ A+เอ็น N+เอ็ส S+ดับบลิว W+อี E+อาร์R แปลว่า คำตอบ, ผลลัพธ์"

 
< 1 . 2 . 3 >

Copyright © June 2003-2011  anoocha carnaponpiputn  All rights reserved.